LISTA KLAS

i ucz±cy w nich nauczyciele

 

 

1Te     -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

 

2Te /1    -    technik elektronik

nauczyciel: mgr in¿. Krzysztof £akomiec

 

2Te /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

 

3Te /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

 

4Te /1    -    technik elektronik

nauczyciel: mgr in¿. Pawe³ Kartasiñski

 

4Te /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

4Te /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski