LISTA KLAS

i ucz±cy w nich nauczyciele

 

 

1TA/2     -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

 

2Te    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Krzysztof £akomiec

 

 

3Te /1    -    technik elektronik

nauczyciel: mgr in¿. Pawe³ Kartasiñski

3Te /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

 

4TB /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Janusz £ukomski

 

4TB /2    -    technik elektryk

nauczyciel: mgr in¿. Krzysztof £akomiec